Zespół Szkół Nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZS Nr 7 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

Zespół Szkół nr 7 funkcjonuje w oparciu o ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela i Kodeks Pracy. Oprócz w/w przepisów w szkole obowiązują także: 


1.      Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez:

  a)    nadrzędne organy władzy i administracji państwowej:

·      Ministerstwo Edukacji Narodowej,

·      Ministerstwo Finansów,

·      Ministerstwo Gospodarki,

·      Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej,

  b)    władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę.


2.      Regulaminy wewnętrzne Szkoły:

·     Wewnętrzny regulamin rekrutacyjny uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół nr 7,

·     Regulamin Komisji d/s Pomocy Materialnej,

·     Skreślenie ucznia z listy uczniów – procedura postępowania.

 

W oparciu o wyżej wymienione przepisy prawne został opracowany statut Zespołu Szkół nr 7, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół  wchodzących w skład tego zespołu.


Zasady:

1.    Finansowania zespołu – działalność edukacyjna Zespołu Szkół nr 7 jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.

2.    Działalności edukacyjnej – są oparte o szkolny zestaw programów nauczania zawierający podstawy programowe kształcenia ogólnego i zawodowego, program profilaktyki i wychowania.

3.   Wynagradzania pracowników:

·      nauczycieli – w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn.zm.) oraz regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr LII/1581/2009 Rady m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2009r.

·      pracowników administracji i obsługi – w oparciu o Ustawę z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 50, poz. 398).- REGULAMIN PRACY

- REGULAMIN WYNAGRADZANIA

 

 
 
Wprowadził Bożena Siedliska 27-08-2009
Aktualizujący Chełstowska Ilona 16-07-2019
Zatwierdzający Soliński Jerzy 16-07-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-07-2019
Liczba odwiedzin: 3264